Uitgelicht Kwaliteitshandboek: Onderhouden en Beheren

Nieuwsbericht

Uitgelicht Kwaliteitshandboek: Onderhouden en Beheren

23 september 2019

Hoofdstuk 7 in het Kwaliteitshandboek examinering gaat over ‘onderhouden en beheren’. Immers wanneer de examens ingezet worden leidt dit mogelijk tot feedback op de exameninstrumenten. Om goed met al deze feedback om te gaan is er een proces voor onderhoud en beheer opgesteld.

Bij aanvang van ieder schooljaar worden de (eventueel) aangepaste exameninstrumenten beschikbaar gesteld in de examenbank. Gedurende het schooljaar worden er onder beperkte omstandigheden wijzigingen doorgevoerd in de exameninstrumenten. Dit betreft:

  • Spel- en grammatica fouten, fouten in lay-out/vormgeving en tekstuele inconsistenties
  • Inconsistenties die gevolgen hebben voor de beoordeling.

Alle andere wijzigingen worden in het jaarlijkse onderhoud meegenomen.
Het jaarlijkse onderhoud komt tot stand op basis van alle ontvangen opmerkingen en de resultaten van de evaluatiebijeenkomsten gedurende het schooljaar. Op basis hiervan wordt een onderhoudsplan opgesteld. Het onderhoudsplan wordt allereerst voorgelegd aan de EAC en vervolgens vastgesteld door het bestuur. Alle wijzigingen worden dan voor 1 september doorgevoerd.

Uitzondering hierop is een wijziging in het verantwoordingsdocument. Deze moeten uiterlijk 1 februari bekend zijn, zodat deze vanaf september in datzelfde jaar van kracht worden. Dit i.v.m. het vaststellen van het examenplan op de scholen.