Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

FAQ

  • Hoe komt ESTEL aan de studentaantallen?

  • Hoe is de factuur opgesteld?

  • Hoe kan ik mij aanmelden voor de Deelnemersraad?

  • Wat kost deelname aan ESTEL?