Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Praktijkbeoordelen.nl

Nieuwsbericht

Praktijkbeoordelen.nl

2 december 2019

Praktijkbeoordelen.nl kan ook ingezet worden bij het afnemen van examens. Het proces van examinering wordt dan stap voor stap aangestuurd. Alle zaken die van belang zijn bij examinering worden vastgelegd en geborgd.
De kwalificerende omgeving is beschikbaar voor de kwalificaties binnen wegtransport en logistiek. Wilt u geïnformeerd worden over de mogelijkheden om de examens af te nemen met Praktijkbeoordelen.nl? Stuur dan een mail aan info@stichtingestel.nl. Wij geven u graag uitleg over de digitale omgeving.