Ontwikkeling taalexamens Zeevaart

Nieuwsbericht

Ontwikkeling taalexamens Zeevaart

27 januari 2021

De losse taalexamens voor Zeevaart zijn momenteel volop in ontwikkeling. In november 2020 heeft de aftrap van het ontwikkelproces plaatsgevonden voor de examens Engels op niveau A2 en B1. Op 27 januari wordt er tijdens de vervolgbijeenkomst verder gewerkt aan conceptexamens voor de deelvaardigheden ‘lezen, luisteren en spreken’. In de volgende nieuwsbrieven lees je meer over de beschikbaarheid van deze nieuwe examenproducten.