Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Nieuwe producten in de examenbank

Nieuwsbericht

Nieuwe producten in de examenbank

2 december 2019
 • Verantwoordingsdocumenten 1v1 – Waterbouw
 • Schiemanswerkzaamheden – Waterbouw
 • Baggerpomp praktijk basis (leidinggevende rol) – Waterbouw
 • Plan van aanpak baggerproject (leiden deel 1) – Waterbouw
 • Verantwoordingsdocument Stuurman alle vissersschepen S4
 • Visserijtaken S4 (demersaal)
 • Visserijtaken bij de pelagische vismethode – S4
 • Theorie-examen wetgeving en milieu ML niveau 4 – Zeevaart
 • Casusopdracht technisch ML niveau 4 versie 1 – Zeevaart
 • Casusopdracht ladingbehandeling ML niveau 4 versie 1 en 2 – Koopvaardij
 • Proeve cargo ML niveau 4 – Koopvaardij
 • Versie 1a & 1b Gesprekken voeren Duits A1 1v1 – Matroos binnenvaart