Bestuur 4 december 2020

Nieuwsbericht

Bestuur 4 december 2020

15 december 2020

De belangrijkste onderwerpen van de bestuursvergadering van 4 december waren het activiteitenplan en de begroting voor 2021. Het concept-activiteitenplan was ook besproken tijdens de deelnemersraad van 30 oktober 2020. Daarnaast werd de nieuwe voorzitter van ESTEL, Marijn Nelen, op voordracht van de deelnemersraad formeel benoemd. 

De accenten van het activiteitenplan 2021 zijn: 

  • Ontwikkelen, onderhouden en beheren van examens
    Uiteraard blijft het ontwikkelen, onderhouden en beheren van exameninstrumenten de kernactiviteit van ESTEL. Daarvoor wordt de opleverplanning opgesteld en uitgevoerd. Zie voor de opleverplanning stichtingestel.nl/examenbank/concept opleverplanning 2021.

  • Versterken contacten met de scholen
    We merken dat ondanks de vele contacten in het verlengde van het ontwikkelen en vaststellen van examens, niet alle scholen / teams / docenten even goed op de hoogte zijn van of zich betrokken voelen bij de samenwerking binnen ESTEL. In 2021 zal de uitvoeringsorganisatie vaker rechtstreeks contact opnemen met scholen / teams om ontwikkelingen door te spreken en verwachtingen af te stemmen. Uiteraard kunnen scholen daarvoor ook altijd contact opnemen met ESTEL.

  • Examenkluis
    De Examenkluis is ontwikkeld voor de veilige distributie, de transparante verantwoording van en heldere feedback op examens van de andere examenstichtingen. Scholen krijgen daarmee ook de mogelijkheid om hun interne vaststelling en verantwoording te plannen, monitoren en verantwoorden. De komende periode zal de Examenkluis worden gepresenteerd aan examencommissies van de scholen. Op basis daarvan kan worden bepaald of de Examenkluis in een behoefte voorziet. Het bestuur heeft voor 2021 budget gereserveerd om de Examenkluis vanaf 1 september beschikbaar te kunnen stellen.