Vergadering Vaststellingscommissie Transport & Logistiek

Nieuwsbericht

Vergadering Vaststellingscommissie Transport & Logistiek

28 september 2022

De geplande bijeenkomst van 20 september in Vlissingen van de Vaststellingscommissie Transport & Logistiek is niet doorgegaan. Er waren te weinig leden aanwezig om te kunnen vaststellen. Tijdens deze vergadering zouden de stukken voor KD 25775 Logistiek Teamleider besproken c.q. vastgesteld worden. P2-K2 wordt in een later stadium aangeboden. Dit examenproduct is ook onderdeel van de uitstromen niveau 4 25776 en 25777. ESTEL hoopt dat de vaststelling op korte termijn afgerond kan worden. Tevens zouden de herziene Examenplannen voor Kwalificatiedossier 25776 Logistiek Supervisor en Kwalificatiedossier 25777 Specialist Transport en Logistiek vastgesteld worden. Het ging om een aantal tekstuele aanpassingen. Deze examenplannen zijn inmiddels vastgesteld.