Vaststellingscommissie Transport & Logistiek

Nieuwsbericht

Vaststellingscommissie Transport & Logistiek

19 april 2022

Op 30 maart is de Vaststellingscommissie Transport & Logistiek online samengekomen. Tijdens deze bijeenkomst zijn de eerder al voorgelegde examenplannen voor het nieuwe dossier van Logistiek besproken, waarbij vooral is ingegaan op de dekking van de vakkennis. De examenplannen zijn vastgesteld.

De vastgestelde examenplannen voor:

  • 25774 Logistiek medewerker
  • 25775 Logistiek teamleider
  • 25776 Logistiek Supervisor
  • 25777 Specialist Transport Logistiek

zijn gepubliceerd en beschikbaar in de Examenbank van ESTEL.

Daarnaast is een andere opzet van de examenopdrachten voor de proeve Zorgsystemen opnieuw voorgelegd waarin de feedback van de vaststellingscommissie is verwerkt. De criteria in het beoordelingsformulier zijn logische geordend. De Proeve is vastgesteld.