Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Oproep voor Vaststellingscommissie ESTEL

Nieuwsbericht

Oproep voor Vaststellingscommissie ESTEL

30 april 2015

De vaststellingscommissie stelt de beoordelings- en exameninstrumenten vast voor opname in de examenbank en adviseert het bestuur over de gekozen beoordelingssystematiek als uitgangspunt voor de beoordelingsinstrumenten. Heb je ruime ervaring met examineren binnen het domein Transport en Logistiek en vind je het leuk deze expertise in te zetten voor de kwaliteit van de exameninstrumenten? Meld je dan aan via het aanmeldformulier.