Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Oproep ontwikkelgroepen vaststellingscommissies

Nieuwsbericht

Oproep ontwikkelgroepen vaststellingscommissies

17 november 2017

ESTEL blijft een dringend beroep op scholen doen om ontwikkelaars en vaststellers aan te leveren. Met de inzet van voldoende deskundigen uit onderwijs en bedrijfsleven kunnen we tijdig de juiste instrumenten vaststellen. Op onze website en via onder andere de onderwijsnetwerken communiceren we onze vacatures.

Heb je belangstelling? Neem contact met ons op via info@stichtingestel.nl.