Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
ESTEL Deelnemersraden

Nieuwsbericht

ESTEL Deelnemersraden

30 januari 2018

Op 18 mei en 16 november 2018 vinden de ESTEL Deelnemersraden plaats. Jouw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. In de deelnemersraad zijn alle onderwijsinstellingen vertegenwoordigd die deelnemen aan ESTEL. Van iedere onderwijsinstelling is een sectordirecteur of afdelingscoördinator aanwezig. De deelnemersraad komt twee keer per jaar bij elkaar. Zij adviseert het bestuur over zaken zoals: jaarplannen, begrotingen en strategische keuzes.

We hopen je te zien tijdens de deelnemersraad!