Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Nieuwsbericht

Jos Verlinden, docent en loopbaanbegeleider bij het Automotive College van ROC Midden Nederland

22 juli 2015

Samenwerking binnen ESTEL zorgt voor eenduidigheid en uniformiteit. Dat zorgt voor transparantie naar leerlingen en werkveld