Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Inzagebeleid TeleToets

Nieuwsbericht

Inzagebeleid TeleToets

23 september 2019

Hieronder is het inzagebeleid van ESTEL samengevat. Zie voor een uitgebreide beschrijving het Kwaliteitshandboek Examinering in de examenbank.

Inzage vooraf

De vertegenwoordigers van de school kunnen onbeperkt verzoeken tot inzage indienen bij de helpdesk van ESTEL (info@stichtingestel.nl). Er wordt dan een testkandidaat aangemaakt, zodat de examenvragen kunnen worden bekeken. Eventuele feedback kan dan worden verzameld door de vertegenwoordiger die deze aanlevert zoals beschreven in het onderhoudsproces van het Kwaliteitshandboek Examinering.


Inzage tijdens

Tijdens het afnamemoment is er geen mogelijkheid tot inzage voor de surveillant.


Inzage achteraf

Examenkandidaten hebben recht op inzage van het gemaakte examen. Ook deze inzage kan weer worden aangevraagd door de vertegenwoordigers.