Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Systeemeisen voor de school

Via een web based applicatie zijn zowel de theorietoetsen als de lees- en luisterexamens digitaal ingericht. De school heeft geen speciaal programma nodig om hier gebruik van te kunnen maken. Een computer met internet is voldoende. Het systeem is gebruiksvriendelijk maar vraagt van de school enige aandacht om er goed van start mee te kunnen gaan. Die werkwijze zorgt voor een hoge mate van efficiency. We hebben een overzicht opgesteld met alle systeemeisen daarin vermeld: