Systeemeisen voor de school

Via een web based applicatie zijn zowel de theorietoetsen als de lees- en luisterexamens digitaal ingericht. De school heeft geen speciaal programma nodig om hier gebruik van te kunnen maken. Een computer met internet is voldoende. Het systeem is gebruiksvriendelijk maar vraagt van de school enige aandacht om er goed van start mee te kunnen gaan. Die werkwijze zorgt voor een hoge mate van efficiency. We hebben een overzicht opgesteld met alle systeemeisen daarin vermeld: