Taalexaminering wordt geïntegreerd!

Nieuwsbericht

Taalexaminering wordt geïntegreerd!

24 april 2019

Het bestuur van ESTEL heeft besloten om beroepsgerichte taalexamens geïntegreerd aan de scholen te gaan aanbieden. Dit betekent dat alle deelvaardigheden met één examen binnen één en dezelfde beroepscontext afgenomen worden.

Door taal geïntegreerd te examineren vermindert allereerst de examendruk; er is nog maar sprake van 1 afnamemoment in plaats van verschillende afnamemomenten voor elke deelvaardigheid. Omdat de deelvaardigheden zoveel mogelijk worden samengevoegd in 1 afnamemoment, maakt dit het examineren efficiënter. Daarnaast is het mogelijk om met geïntegreerde taalexamens de beroepspraktijksituatie zeer dicht te naderen. In deze taalexamens worden namelijk de resultaten van de werkprocessen als uitgangspunt genomen en wordt de route naar het bereiken van dit werkproces inhoudelijk minder vastgelegd. Hierdoor hebben zowel de examenkandidaat als de docent meer vrijheid en doet de examensituatie zeer realistisch aan.

Afhankelijk van de kwalificatie zal het geïntegreerde taalexamen bestaan uit (een combinatie van) de volgende opdrachten:

  • Leesopdracht (deelvaardigheid Lezen)
  • Gespreksopdracht (deelvaardigheden Luisteren, Gesprekken voeren en Spreken)
  • Schrijfopdracht (deelvaardigheid Schrijven)

Voor het geïntegreerd examineren van taal zijn rijke contextsituaties nodig die voldoende taalproductie uitlokken bij de examenkandidaat. Daarnaast is het belangrijk dat de leesteksten die worden gebruikt in het examen niet alleen aansluiten bij de contextsituatie, maar ook geschreven zijn op het juiste ERK-niveau. ESTEL is dan ook op zoek naar (taal)docenten die willen meewerken aan de ontwikkeling van de contextsituaties en/of leesteksten voor de geïntegreerde taalexamens.

Meer informatie over de inventarisatie en het aanmelden voor deze taalexamens vindt u in het nieuwsbericht ‘Inventarisatie en aanmelden geïntegreerde taalexamens’.