Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Opzet taalexamens

Nieuwsbericht

Opzet taalexamens

15 maart 2017

De taalexamens worden ontwikkeld voor de vijf deelvaardigheden en zijn in te delen in twee categorieën:

  • Receptieve vaardigheden: lezen en luisteren.
  • Productieve vaardigheden: spreken, schrijven en gesprekken voeren.

Om een representatief beeld te krijgen van de beheersing van de deelvaardigheid zijn er, met uitzondering van spreken, 2 opdrachten ontwikkeld per taalexamen.
De taalexamens worden aangeboden in het Engels en/of een tweede moderne vreemde taal, namelijk Duits en Frans. De taalopdrachten in de tweede moderne vreemde taal (Duits en Frans) zijn gelijk. De taalopdrachten voor de Engelse taal verschillen wel altijd van de opdrachten voor de tweede moderne vreemde taal.

Meer informatie over de opzet van de taalexamens vind je hier.