MVT Examens

Nieuwsbericht

MVT Examens

17 juni 2020

De uitvoeringsorganisatie is conform de besluitvorming begin 2019 aan de slag gegaan met het ontwikkelen van geïntegreerde taalexamens. Naar aanleiding daarvan merkt de uitvoeringsorganisatie dat niet overal draagvlak is bij deelnemers van ESTEL om geïntegreerde taalexamens in te zetten.

De Examenadviescommissie (EAC) adviseert dat voortaan de ontwikkelgroep bepaalt in welke vorm taal wordt geëxamineerd binnen de kaders van ESTEL. Hierbij maakt de EAC wel de kanttekening dat duidelijk moet zijn wie het mandaat heeft om deze beslissing te nemen. Er wordt vanuit gegaan dat de leden van een ontwikkelgroep de wensen/besluiten van hun school en/of sector binnen hun school vertegenwoordigen. Naar aanleiding van dit advies heeft het bestuur van ESTEL het besluit om geïntegreerde taalexamens op te leveren heroverwogen. Het bestuur volgt het advies van de EAC.

Er zijn niet voldoende ontwikkelaars en vaststellers beschikbaar om de gewenste examens te ontwikkelen en vast te stellen. Voordat er gestart wordt met de ontwikkeling van een taalexamen, moet er per uitstroom voldoende aanbod zijn van ontwikkelaars en vaststellers. Zolang dit voor een uitstroom niet is ingevuld, kan er niet gestart worden met de ontwikkeling van taalexamens.

Hiervoor is ESTEL op zoek naar ontwikkelaars en vaststellers. Verzoek aan de opleidingsmanagers aan te geven of er ontwikkelaars en vaststellers beschikbaar zijn. Nadere inventarisatie ontvangen zij via de mail.