Klein onderhoud Duitse leesexamens Chauffeur wegvervoer

Nieuwsbericht

Klein onderhoud Duitse leesexamens Chauffeur wegvervoer

29 november 2022

De beroepsgerichte leesexamens Duits voor Chauffeur wegvervoer, crebo 25549, hebben klein onderhoud gehad. De bijgewerkte examens staan in Remindo. Het gaat om:

  • Lezen Duits A2 variant 1 en 2

Uit feedback van meerdere docenten bleek namelijk dat de decoratieve afbeeldingen en een link naar de bron van een stuk tekst voor verwarring en afleiding zorgden bij deelnemers. Deze afbeeldingen en link zijn niet vereist voor het kunnen maken van het examen, en zijn daarom weggehaald.

Daarnaast zorgde in leesexamen Duits variant 1, tekst 1, de laatste vraag voor verwarring. Er is nu een extra instructiezin toegevoegd, zodat de deelnemers hun antwoord uit de tekst halen en niet zelf bedenken. Zo voorkomen we onnodige fouten.

Heb je vragen over deze wijzigingen? Mail dan naar Laura ([email protected]).