Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Bestandsnaam en versiebeheer

Nieuwsbericht

Bestandsnaam en versiebeheer

15 maart 2017

Alle taalopdrachten zijn voorzien van een bestandsnaam. In deze bestandsnaam is alle benodigde informatie verwerkt, zoals:

  • Deelvaardigheid
  • ERK-niveau
  • Kwalificatie
  • Cohort
  • Versienummer
  • Etc.

Om meer inzicht te geven in de opbouw van de bestandsnamen, het versiebeheer en hoe deze te interpreteren hebben we in het informatiedocument een korte toelichting bijgevoegd.