Praktijkbeoordelen

In dit online beoordelingsinstrument kun je studenten meten, beoordelen en examineren in praktijk- en examensituaties. Zowel ontwikkelingsgericht als kwalificerend en zowel in de beroepspraktijkvorming als op school. Alle resultaten worden digitaal verwerkt en vastgelegd. Als het portfolio een (examen)vorm is waarvan gebruik gemaakt wordt, kan de student in Praktijkbeoordelen zijn eigen portfolio beheren en onderhouden. De school beschikt over alle relevante informatie om de voortgang en examinering van de student op elk gewenst moment te volgen en in te zien. Praktijkbeoordelen zorgt ook voor automatische borging van processen e.d. Alle zaken informatie blijft in de omgeving beschikbaar. Er is ook een archief met afgeronde zaken. Praktijkbeoordelen werkt onafhankelijk van tijd en plaats (online). 

Binnen ESTEL is Praktijkbeoordelen beschikbaar voor de kwalificatiedossiers van wegtransport en logistiek.

Wat kun je van Praktijkbeoordelen verwachten?

In het ontwikkelingsgerichte deel kun je de voortgang bijhouden van een student tijdens de stageperiode. Je kunt precies zien hoever de student is in zijn of haar ontwikkeling en hoe de praktijkbegeleider de student gedurende de stage beoordeelt. Alle rapportages liggen vast in het systeem. Het systeem is web based, wat betekent dat je altijd en overal kunt beschikken over de juiste informatie.

Met het kwalificerende deel kun je examens afnemen in de praktijk. Dat kan zijn in het leerbedrijf of op school. Praktijkbeoordelen is voor beide situaties geschikt. Studenten kunnen gemakkelijk bewijsmateriaal uploaden. Competente beoordelaars die worden geselecteerd kunnen op eenvoudige wijze beoordelen, zonder papieren rompslomp en binnen duidelijke kaders. Alle resultaten worden vastgelegd. Je raakt nooit meer wat kwijt.

Aan de slag met Praktijkbeoordelen

Ben je enthousiast en wil je met Praktijkbeoordelen aan de slag binnen jouw school?

School nog niet bekend met Praktijkbeoordelen?

Werk je al met Praktijkbeoordelen?

Meer weten over ESTEL Praktijkbeoordelen?


Instructie registratie Praktijkbeoordelen

Wil je je als student of praktijkopleider registreren dan hebben we daarvoor een handige korte instructiefilm:

 

Releasenotes

Op deze pagina houden wij de doorontwikkeling van de functionaliteit van Praktijkbeoordelen.nl bij. Praktijkbeoordelen.nl blijft op basis van de feedback van de gebruikers verbeterd worden.


Het instrument Praktijkbeoordelen is (door)ontwikkeld met subsidie van de MBO Raad in een gezamenlijk project van:

– Examenwerk
– Stichting Examens Mobiliteitsbranche (Stem)
– Examenservices Transport en Logistiek (ESTEL)
– Btg Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG)
– Btg Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem (MTLM)