Deelnemersraad

In de deelnemersraad zijn alle scholen vertegenwoordigd die deelnemen in ESTEL. Van iedere school is een sectordirecteur of afdelingscoördinator aanwezig. De deelnemersraad komt minstens twee keer per jaar bij elkaar. Zij adviseert het bestuur over zaken zoals:

  • jaarplannen
  • begrotingen
  • strategische keuzes

De volgende scholen nemen deel aan Stichting ESTEL

Nog geen deelnemer bij ESTEL?