Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Bestuur

Het bestuur neemt alle formele besluiten en is eindverantwoordelijk voor ESTEL. Het bestuur bepaalt het beleid en geeft sturing aan de stichting. Het bestuur toetst of voorgenomen beleid voldoet aan wensen en verwachtingen van de scholen en bewaakt dat de uitvoering van activiteiten voldoet aan de daarover gemaakte afspraken. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf bestuursleden afkomstig uit onderwijs en bedrijfsleven. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Hans Snijders

Voorzitter

Nova College


Wim van de Pol

Secretaris

Noorderpoort


Frits Gronsveld

Penningmeester

STC-Group


Caroline Blom

Beleidsadviseur Opleidingen en Arbeidsmarkt

Transport en Logistiek Nederland (TLN)


Lea van Vlier

Adviseur Sociale Zaken & Opleidingen

Vereniging van Waterbouwers