Bestuur

Het bestuur neemt alle formele besluiten en is eindverantwoordelijk voor ESTEL. Het bestuur bepaalt het beleid en geeft sturing aan de stichting. Het bestuur toetst of voorgenomen beleid voldoet aan wensen en verwachtingen van de scholen en bewaakt dat de uitvoering van activiteiten voldoet aan de daarover gemaakte afspraken. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf bestuursleden afkomstig uit onderwijs en bedrijfsleven. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Marijn Nelen

Voorzitter

Scalda


Florus Roelofsen

Secretaris

Nova College


Frits Gronsveld

Penningmeester

STC-Group


Caroline Blom

Beleidsadviseur Opleidingen en Arbeidsmarkt

Transport en Logistiek Nederland (TLN)


Lea van Vlier

Adviseur Sociale Zaken & Opleidingen

Vereniging van Waterbouwers