Opleverplanning

Nieuwsbericht

Opleverplanning

22 maart 2023

Op de website van ESTEL staat de bijgewerkte opleverplanning 2023 versie V1.3. Vanwege het besluit van het bestuur met betrekking tot het beëindigen van de examenstichting ESTEL zijn diverse ontwikkelwerkzaamheden on hold gezet. Zie daarvoor ook de brief van 16 maart die per mail is verzonden aan de scholen.
Op 4 april zijn er twee informatiebijeenkomsten: een fysieke in Ede bij ESS Handel & mode en/of een onlinebijeenkomst in de vorm van een webinar. Daarin worden de deelnemers geïnformeerd over het vervolg.
Voor de maritieme examens worden nog afspraken gemaakt over het oppakken van de verdere (door)ontwikkeling.