Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Ontwikkelagenda 2020

Nieuwsbericht

Ontwikkelagenda 2020

12 mei 2020

Diverse dossiers worden later opgeleverd dan verwacht. De ontwikkelwerkzaamheden hiervoor starten daardoor ook later op. Daarnaast waren er ook dossiers waarbij tussentijd een wijziging is doorgevoerd. In de bijgestelde opleverplanning hebben wij het een en ander verwerkt. Mist u nog zaken laat dit dan weten via info@stichtingestel.nl
De bijgestelde ontwikkelagenda wordt voorgelegd ter vaststelling bij het bestuur.