Update ontwikkelen nieuwe kwalificaties bij de sectoren van ESTEL

Nieuwsbericht

Update ontwikkelen nieuwe kwalificaties bij de sectoren van ESTEL

11 september 2017

In de vorige nieuwsbrief hebben wij bericht dat ESTEL exameninstrumenten gaat ontwikkelen bij kwalificaties van onderstaande dossiers;

  • Maritieme waterbouw
  • Baggeren
  • Koopvaardij SMWB
  • Zeevisvaart SW6
  • Visserij officieren
  • Scheeps- en jachtbouwkundige
  • Bootmannen
  • Rondvaartboot
  • Uitbreiding bij Middenkader transport en logistiek
  • Rail

 

Inmiddels is het ontwikkelproces in gang gezet en is aan de scholen/onderwijsinstellingen die deze opleidingen aanbieden gevraagd hun input te leveren bij de ontwikkelactiviteiten. De eerste ontwikkelactiviteit is het schrijven van het Examenplan. Dit document vormt het fundament voor alle verder te ontwikkelen exameninstrumenten.

 

Om tot een gedegen examenplan te kunnen komen worden ontwikkelnetwerken gevormd. In de eerste helft van september worden de ontwikkelaars uitgenodigd en in de tweede helft van september zullen de eerste ontwikkelnetwerken bijeenkomen.

 

Wij willen de scholen alvast bedanken voor de eerste input en vertrouwen op een goede verdere samenwerking!