Ontwikkelnetwerken

Nieuwsbericht

Ontwikkelnetwerken

30 januari 2018

ESTEL ontwikkelt examens vóór en dóór het beroepsonderwijs. In nauwe samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en examenontwikkelaars brengen we expertise bij elkaar en ontwikkelen we examens die kunnen rekenen op draagvlak in onderwijs en het beroepenveld. De leden van de ontwikkelnetwerken zijn docenten en examenfunctionarissen. Aan elk ontwikkelnetwerk zijn een of meer ontwikkelaars en/of auteurs verbonden. Zij ontwikkelen op basis van de input van het ontwikkelnetwerk en binnen uniforme kaders gezamenlijk nieuwe instrumenten waaraan behoefte is.
Voor de ontwikkeling, het onderhoud en beheer van instrumenten zijn de volgende ontwikkelnetwerken actief:

 • Entree
 • Logistiek medewerker/teamleider
 • Logistiek supervisor
 • Manager transport en logistiek
 • Transport en logistiek luchtvaart
 • Goederen- en personen vervoer
 • Planner wegtransport
 • Binnenvaart
 • Zeevaart, te weten Cargo, Control, Navigation, Engineering
 • Koopvaardij SMBW en zeevisvaart SW6
 • Bootman

De data van de netwerken kun je vinden in de agenda op de site.
Heb je belangstelling om lid te worden? Vul dan het aanmeldingsformulier op onze website in.