Ontwikkelgroep Navigation

Nieuwsbericht

Ontwikkelgroep Navigation

11 oktober 2021

Op 27 september is de ontwikkelgroep Navigation bij elkaar geweest. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de proeve voor operational level verder uitgewerkt. Deze proeve wordt op 4 november voorgelegd aan de vaststellingscommissie Maritiem.