Ontwikkelgroep Navigation

Nieuwsbericht

Ontwikkelgroep Navigation

19 april 2022

Op 5 april is de Ontwikkelgroep Navigation samengekomen bij ESTEL in Nieuwegein. De opdrachten voor de Proeve ML zijn verder uitgewerkt en daarnaast zijn ook de Voorschriften en Examenbijlagen ontwikkeld. De proeve wordt op 14 april voorgelegd aan de Vaststellingscommissie Maritiem.