Ontwikkelgroep MTL Transport

Nieuwsbericht

Ontwikkelgroep MTL Transport

11 oktober 2021

Op 5 oktober is de ontwikkelgroep MTL Transport bij elkaar geweest. Voor de casus opdracht planning zijn voorstellen gedaan voor het optimaliseren van de wijze van beoordelen. Het item over het beladingsraster van een treinwagon staat der discussie. Dit wordt voorgelegd aan de leden die niet aanwezig waren. Na verwerking van de reacties wordt dit dan ter vaststelling aangeboden.