Ontwikkelen Examendocumenten LT dossier 25775

Nieuwsbericht

Ontwikkelen Examendocumenten LT dossier 25775

24 mei 2022

Op 12 april is de ontwikkelgroep Transport en Logistiek bijeengekomen om de examenopdrachten van het Basis- en Profieldelen van het Kwalificatiedossier 25775 Logistiek Teamleider te ontwikkelen. De ontwikkeling van het Basisgedeelte B1-K1, B1-K2 en B1-K3 verliep vlot. Bij de ontwikkeling van de Profieldelen P1-K1 en P1-K2 werden aanvullende opmerkingen gemaakt. Deze zijn verwerkt. Het dossier zal op 15 juni aan de Vaststellingscommissie ter Vaststelling worden aangeboden.