Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Nieuwsbericht

Onderwijsnetwerk transport en logistiek

17 juni 2020

Aansluitend op het onderwijsnetwerk transport en logistiek heeft er een overleg met ESTEL plaatsgevonden. De ervaringen met het afnemen van examens in het corona-tijdperk werden gedeeld. De ervaring is dat het examineren naar wens verloopt. Wel moeten er bij de uitvoering aanpassingen worden gedaan om te voldoen aan de RIVM-maatregelen.

Een ander agendapunt was het delen met elkaar van innovatie en verbeteringen van de examens. De deelnemers brachten diverse waardevolle tips en ideeën in. ESTEL gaat hiermee aan de slag. Daarnaast is de wens geuit om waar mogelijk meer digitaal aan te bieden. Opmerking van ESTEL: de beroepsgerichte examens (Proeves) voor wegtransport en logistiek zijn digitaal beschikbaar via Praktijkbeoordelen.