Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Ontwikkeling voor Maritiem gestart!

Nieuwsbericht

Ontwikkeling voor Maritiem gestart!

14 december 2016

Het ontwikkelnetwerk Binnenvaart is op 2 december voortvarend aan de slag gegaan met de ontwikkeling van examens voor Matroos Binnenvaart en de keuzedelen voor ladingspecificaties en passagiersvaart. Deze examens worden uiterlijk in april 2017 opgeleverd. Daarna volgen de examens voor Schipper en Kapitein. Inmiddels is ook de vaststellingscommissie Binnenvaart benoemd. We starten in januari met de ontwikkelnetwerk(en) en vaststellingscommissie voor Koopvaardij (Zeevaart).