Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Maritiem

Nieuwsbericht

Maritiem

26 oktober 2016

 

Maritiem gaat zich aansluiten bij ESTEL. We starten met de examens voor Maritiem Officier alle schepen. Daarna kijken we of verdere uitrol mogelijk is. Uiteraard gebeurt de ontwikkeling en vaststelling met betrokkenheid van de opleiders en het bedrijfsleven.