Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Luchtvaartdienstverlening

Nieuwsbericht

Luchtvaartdienstverlening

10 maart 2016

ESTEL werkt samen met Examenwerk aan een examenmix voor het herziene dossier Dienstverlening in de lucht. Met ingang van 2016-2017 is er een set aan exameninstrumenten beschikbaar via de examenbanken van beide stichtingen. De volgende scholen nemen deel aan het ontwikkelnetwerk:

  • ROC van Amsterdam
  • Deltion College
  • De Rooi Pannen
  • Summa College
  • Albeda College
  • ROC Flevoland