Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Zomeronderhoud instrumenten 2018

Nieuwsbericht

Zomeronderhoud instrumenten 2018

3 oktober 2018

ESTEL verzamelt het hele jaar wijzigingsverzoeken én verbeteringen. Tijdens het zomeronderhoud in de maand augustus worden deze verzoeken verwerkt. Dit jaar zijn voornamelijk de formats op basis waarvan de exameninstrumenten zijn vormgegeven aangepast. Het gaat hierbij om wijzigingen die niet leiden tot een aanpassing in de inhoud of de beoordeling hiervan. Een opsomming van alle wijzigingen kunt u hier terug vinden.