Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Uitgelicht kwaliteitshandboek Ontwerpen – Verslag kerntaak

Nieuwsbericht

Uitgelicht kwaliteitshandboek Ontwerpen – Verslag kerntaak

6 februari 2020

Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. In de vorige nieuwsbrief hebben we de beoordelingssystematiek binnen ESTEL toegelicht. In deze nieuwsbrief leggen we uit hoe alle beoordelingen leiden tot een eindoordeel op een gehele kerntaak.

Voor het eindoordeel op de kerntaak is een apart document, het verslag kerntaak, beschikbaar.

  • Neem alle gegeven 0-, 1-, en 2-scores van het beoordelingsformulier over in de tabel overzicht behaalde scores.
  • Iedere score weegt even zwaar.
  • Iedere beoordelingsvorm moet met minimaal een 1-score zijn gescoord voor een eindoordeel van minimaal een voldoende.
  • Het eindoordeel wordt gegeven op een driepuntsschaal; onvoldoende, voldoende en goed.
  • Het eindoordeel kan omgerekend worden naar een cijfer. Er zijn twee aparte omrekentabellen, één voor een voldoende/goed en één voor een onvoldoende.