Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Kwaliteitshandboek examinering

Nieuwsbericht

Kwaliteitshandboek examinering

5 september 2019

In het kwaliteitshandboek examinering van ESTEL is de visie op examinering beschreven. Het begint met een uitleg over de organisatie van ESTEL. De diverse betrokkenen en rollen staan daar beschreven.

Vervolgens volgt een uitgebreide beschrijving van de workflow van ESTEL. Van ontwerpen, ontwikkelen tot vaststellen. Maar ook informatie over de wijze van distribueren, onderhouden en beheren en kwaliteit borgen kunt u hier lezen. Komend schooljaar lichten we iedere nieuwsbrief een onderwerp uit het kwaliteitshandboek uit.

Het kwaliteitshandboek examinering van ESTEL kunt u vinden in de examenbank van ESTEL bij servicedocumenten.