ESTEL is gecertificeerd examenleverancier

Nieuwsbericht

ESTEL is gecertificeerd examenleverancier

28 augustus 2018


ESTEL
heeft het certificaat Gecertificeerd examenleverancier, op basis van de norm valide exameninstrumenten, ontvangen van KIWA, de certificerende instantie.

Deze certificering geldt voor alle exameninstrumenten. Op het certificaat staan de exameninstrumenten vermeld die zijn getoetst in het kader van de 25% steekproef.
Voor alle exameninstrumenten geldt dat deze de betreffende kwalificaties 100% dekken. U kunt het certificaat hier downloaden.

 

Certificering
Vanaf 1 augustus 2018 moeten alle opleidingen gebruik maken van valide exameninstrumenten. Deze valide exameninstrumenten worden verkregen door 1 van de volgende 3 routes te kiezen.

Route 1: examenproducten inkopen bij een gecertificeerde examenleverancier;
Route 2: examenproducten zelf ontwikkelen binnen collectieve afspraken;
Route 3: examenproducten zelf ontwikkelen en deze extern laten valideren.

De besturen van ESTEL, Examenplatform Entree, Examenwerk, SOESV, StECI en Stem hebben gezamenlijk besloten Kiwa als Certificerende Instelling te kiezen.