Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Terugkoppeling managementbijeenkomst Koopvaardij

Nieuwsbericht

Terugkoppeling managementbijeenkomst Koopvaardij

5 juni 2018

Op 19 februari vond overleg plaats over de situatie binnen ESTEL waarin 2 verschillende examenplannen in ontwikkeling zijn voor 1 kwalificatie: Maritiem Officier alle schepen. De scholen die opleidingen verzorgen binnen het kwalificatiedossier Koopvaardij geven aan bereid te zijn tot samenwerking in de examenontwikkeling. Wel stellen zij voor om dit in een acceptabel tijdpad te kunnen uitvoeren. Hoewel er al een nieuw kwalificatiedossier in voorbereiding is, geven de scholen er de voorkeur aan niet te wachten op dit herziene dossier. Men wil zélf een tijdlijn uitzetten.