Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Kennisexamens Logistiek Supervisor en Manager Transport en Logistiek via TeleToets

Nieuwsbericht

Kennisexamens Logistiek Supervisor en Manager Transport en Logistiek via TeleToets

30 januari 2018

De kennisexamens zijn beschikbaar in de digitale toetsomgeving Teletoets. De examens bestaan uit een gedeelte mutiple choice en open vragen. De multiple choice vragen worden nagekeken door TeleToets. De open vragen worden nagekeken in TeleToets door een corrector. Op basis hiervan geeft TeleToets het eindresultaat van het kennisexamen automatisch weer.

In week 4 worden de eerste kennisexamens van Logistiek Supervisor afgenomen.

Met het opleveren van de kennisexamens beschikt ESTEL nu voor Logistiek Supervisor over een volledig dekkend aanbod van exameninstrumenten.