Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Nieuwsbericht

Hoe komt ESTEL aan de studentaantallen?

19 juni 2018

ESTEL factureert conform de studentaantallen die bij DUO ingeschreven staan.