Facturering ESTEL 2016

Nieuwsbericht

Facturering ESTEL 2016

10 maart 2016

Deze maand verstuurt ESTEL de facturen voor 2016 aan de deelnemende scholen. De jaarlijkse bijdrage voor 2016 is € 39 (inclusief BTW) per leerling per jaar. Het gaat om de bij DUO bekende aantallen (teldatum 1 oktober 2015). ESTEL is een platform waar scholen gezamenlijk investeren in de ontwikkeling, onderhoud en beheer van uniforme kwalitatief hoogstaande examens voor alle opleidingen transport en logistiek. Er is dan ook geen onderscheid in deelname voor specifieke opleidingen.