Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Vrijstelling CCV

Nieuwsbericht

Vrijstelling CCV

6 juli 2017

Onlangs heeft het CBR besloten dat op basis van het diploma Manager Transport en Logistiek, behaald met de exameninstrumenten van ESTEL, vrijstelling verkregen kan worden voor het Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen.