Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Meer keuzedeel-examens door uitwisseling tussen examenstichtingen

Nieuwsbericht

Meer keuzedeel-examens door uitwisseling tussen examenstichtingen

13 februari 2017

De examenstichtingen die de uitvoering van de werkzaamheden hebben ondergebracht bij Examenservices, hebben overleg gehad over het onderling uitwisselen van keuzedeel-examens. Dit betekent dat een deelnemend ROC van één van de stichtingen gebruik mag maken van de keuzedeel-examens van alle samenwerkende stichtingen.

Deelnemende examenstichtingen:

  • Examenwerk
  • Stichting Examens Mobiliteitsbranche (Stem)
  • Examenservice Transport en Logistiek (ESTEL)
  • Stichting Examenplatform Entree
  • Stichting Opleiding en Examens Specialistisch Vakmanschap (SOESV)

Door het aanbod van keuzedeel-examens uit te wisselen, beschikken ROC’s snel over een flink aantal keuzedeel-examens. De kosten voor ontwikkeling blijven hierdoor laag. De ROC’s betalen dan namelijk gezamenlijk – via de stichting waar zij deelnemer van zijn – maar één keer voor de ontwikkeling van keuzedeel-examens. Eventueel kan ervoor gekozen worden om keuzedeel-examens van de ene stichting iets aan te passen aan de wensen en behoeften van de andere stichting. Maar dat is altijd vele malen goedkoper dan opnieuw beginnen met ontwikkelen.

De examenstichtingen hebben de toegang tot de keuzedeel-examens in een apart deel van hun examenbank ondergebracht. ROC’s die deelnemen aan een van de stichtingen kunnen (ondertekend met geheimhouding) toegang aanvragen tot alleen dat deel van de examenbank. De examenstichting die het keuzedeel-examen aanbiedt, is ook verantwoordelijk voor de vaststelling en het onderhoud en beheer.