Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Keuzedeelexamens

Nieuwsbericht

Keuzedeelexamens

12 mei 2020

Welke keuzedeel examens zouden nog toegevoegd moeten worden aan het assortiment van ESTEL? Als u een wens of suggestie heeft, geef dit dan door aan info@stichtingestel.nl De binnen gekomen reacties leggen wij voor aan het bestuur van ESTEL.