Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Ingediende verzoeken voor examens voor keuzedelen

Nieuwsbericht

Ingediende verzoeken voor examens voor keuzedelen

31 maart 2020

Het bestuur heeft besloten dat het ontwikkelen van examens voor het keuzedeel praktijkonderzoek en logistieke vakkennis en vaardigheden kan vervallen.
Het examen voor het keuzedeel praktijkonderzoek wordt opgeleverd bij Examenwerk. Het is op die manier ook beschikbaar voor deelnemers van ESTEL.
Het keuzedeel logistieke vakkennis en vaardigheden is van toepassing voor VeVa-opleidingen. Hierdoor is dit minder relevant voor de deelnemers van ESTEL.
Dit biedt ruimte voor nieuwe voorstellen voor te ontwikkelen keuzedeelexamens. Verzoeken kunnen ingediend worden via info@stichtingestel.nl