Examenkluis

Nieuwsbericht

Examenkluis

30 maart 2021

Op 4 en 9 maart zijn er informatiesessies over de Examenkluis georganiseerd. De deelnemers zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van de Examenkluis. Aan het einde van de sessies zijn de bevindingen en meningen met elkaar gedeeld. De deelnemers zijn met name positief over de optie dat de examens van verschillende examenstichtingen via één loket – de Examenkluis – bereikbaar zijn om in te zien en te downloaden. Ook de feedbackfunctionaliteit wordt als een duidelijke meerwaarde gezien. Het onderdeel ‘constructie en vaststelling’, dat gebaseerd is op de procesarchitectuur examinering, heeft voor de meeste deelnemers geen meerwaarde. In de regel is dit nu schoolbreed georganiseerd en niet per sector of team.

De uitkomsten zijn gedeeld met het bestuur. Het bestuur heeft de uitvoeringsorganisatie gevraagd of een afgeslankte versie van de Examenkluis mogelijk is. Het gaat dan om de kluis en feedbackfunctionaliteit.