Update ontwikkeling nieuwe examens voor Logistiek

Nieuwsbericht

Update ontwikkeling nieuwe examens voor Logistiek

21 juni 2022

Betreft dossiers
25774 Logistiek medewerker
25775 Logistiek teamleider
25776 Logistiek Supervisor
25777 Specialist Transport en Logistiek

Examenproducten 257774, 25775, 25776 en 25777
Examenplannen zijn vastgesteld en gepubliceerd. De examenproducten en verantwoording 25774 is vastgesteld en gepubliceerd.
De examenproducten 25775 zijn in concept opgesteld en tegen gelezen. Deze worden bij de volgende nog te plannen VC ter vaststelling aangeboden.

Met de ontwikkelgroep voor 25776 en 25777 is afgesproken om medio oktober een vervolgbijeenkomst te plannen. De concept opzet staat klaar en de leden van de ontwikkelgroep kunnen hier hun opmerkingen bij plaatsen. Die worden tijdens de volgende bijeenkomst besproken.

Theorie-examens 25775, 25776 en 25777
Dit wordt vanaf september opgepakt. Daarvoor is ESTEL op zoek naar vakinhoudelijke experts. Het idee is te ontwikkelen in koppels van twee. Elkaars vragen tegenlezen en daar waar nodig aanpassingen te doen. De werving voor vakinhoudelijke experts wordt uitgezet bij de instellingsvertegenwoordigers na de vakantie. (De ervaring is dat nu vaak de roosters nog niet klaar zijn en docenten nog niet een tijd en dag kunnen aangeven).

Beroepsgerichte taalexamen 25775, 25776 en 25777
Binnen ESTEL is nu een beperkt aantal taaldocenten bezig om voor Logistiek supervisor taalexamens op te leveren. Deze groep moet aangevuld worden. ESTEL vraagt aan de instellingsvertegenwoordigers om hiervoor taaldocenten beschikbaar te stellen. Als er meer aanmeldingen zijn dan kunnen we een datum plannen voor een bijeenkomst. Daarin maken we dan afspraken en kunnen we een definitieve planning opstellen.

Verzoek aan de instellingsvertegenwoordigers alvast te inventariseren wie er namens jou school beschikbaar is.