Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Onderzoek naar benodigd onderhoud in exameninstrumenten

Nieuwsbericht

Onderzoek naar benodigd onderhoud in exameninstrumenten

17 juni 2020

Vanuit de Deelnemersraad en ontvangen feedback van scholen zijn verzoeken naar voren gekomen om bepaalde exameninstrumenten van ESTEL aan te passen. Hierbij gaat het om:

  • Lettertype/lettergrootte (vooral ook met het oog op dyslecten)
  • De beoordelingssystematiek
  • Een organisatorversie

Deze verzoeken zijn voorgelegd aan de Examenadviescommissie en het bestuur van ESTEL. Deze aanpassingen vragen een flinke investering. Daarom is besloten dat tijdens de zomer wordt uitgezocht welke aanpassingen exact nodig zijn en welke gevolgen deze aanpassingen hebben voor de huidige documenten. Op basis hiervan wordt na de zomervakantie besloten of de aanpassingen daadwerkelijk worden doorgevoerd en op welke termijn.