Gewijzigde exameninstrumenten

Nieuwsbericht

Gewijzigde exameninstrumenten

22 februari 2022

De volgende exameninstrumenten zijn gewijzigd in de examenbank van ESTEL. De desbetreffende wijzigingen zijn te vinden in het Wijzigingsoverzicht via de Examenbank van ESTEL:

  • Verantwoordingsdocument Kapitein Binnenvaart 1v2
  • Handreiking geïntegreerde taalexamens 1v3
  • Kwaliteitshandboek examinering ESTEL 1v8
  • Variant 2 Casusopdracht Navigatie ML (theoretisch) N4 1v4
  • Proeve Uitvoering baggerproductieplan (leiden deel 2) Stuurman waterbouw 1v2